เลเวล 15 XP 2,168
32 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา