Úroveň 15 XP 2,168
32 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky