kurbi
Follow my Instagram down there!
 
 
Comment before adding

:retreat::retreat::retreat::retreat:
Social
DC: : Nope 科けく#0001
SC: new_game1jack
IG: nopeiswhoiamCurrent trades:

CS GO (All) :csgoct::csgoglobe::csgoanarchist::csgox:

Rocket League (All) :rlxdevil::rlgizmo::rloctane::rlroadhog:

H1Z1 (All i can give them to you if you give me RL items as i dont need my H1Z1 items)

Steam (All exept my profile background)

:TheN::csgox::P::mmep_e:


Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 9 giờ, 32 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Art_FP
Trưng bày thành tựu
2,488
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
33%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Information
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      —⠀ ғ ʀ ɪ ᴇ ɴ ᴅ⠀⠀ɪ ɴ ᴠ ɪ ᴛ ᴇ s ⠀—


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     Please accompany friend invites with a comment⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ᴄsɢᴏ ᴄʟᴇᴀʀs ᴍʏ sᴏᴜʟ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╲╱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      —⠀⠀ᴏ ᴛ ʜ ᴇ ʀ⠀⠀ᴛ ʜ ɪ ɴ ɢ s⠀⠀—

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╱╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ [www.instagram.com]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀ ʀᴇᴅᴅɪᴛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀sɴᴀᴘᴄʜᴀᴛ: ɴᴇᴡ_ɢᴀᴍᴇ1ᴊᴀᴄᴋ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╲╱


   ,:''"':,   ,,::''"':,
   ,:': ,::, ':,   ,:': ;,. ';
   ;': :'::::'; ';  ;' ,':::::. ';
   ;: :::::::::; ';  ;' ;'::::::: ;'
   ';: ::::::::; ;  ;: ;'::::::; ;'
   ;: ':::::::; ; ;: ;':::::: ;'
   ';: ':;::: ;, ;:. ;'::'' ;'
    ,,':: ''  :,.,.;': '' ,;'
   ,:´::      `'':,
   ;'::::        ':,
   ;::::       ';
   ';::::  O   O ;'       
   ';:::*:.       ;      
   '':、::::::.  ーー ,.,::'´ 

Hoạt động gần đây

888 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg06
1.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg06
27 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg06
LouiS 13 Thg06 @ 7:07am 
cry more kid :))
YoungDudeDieToday 26 Thg05 @ 7:30am 
:lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt:
:lgbt::lgbt::yellowbox::yellowbox::lgbt::yellowbox::yellowbox::lgbt::lgbt:
:lgbt::yellowbox::lgbt::lgbt::yellowbox::lgbt::lgbt::yellowbox::lgbt:
:lgbt::yellowbox::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::yellowbox::lgbt:
:lgbt::lgbt::yellowbox::lgbt::lgbt::lgbt::yellowbox::lgbt::lgbt:
:lgbt::lgbt::lgbt::yellowbox::lgbt::yellowbox::lgbt::lgbt::lgbt:
:lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::yellowbox::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt:
:lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt::lgbt:
Yo man why u don`t wanna add me? :cozybrawlhalla5:
Buenos (re)Tardes 24 Thg05 @ 11:51pm 
P.S började själv med Yu-gi-oh när det begav sig så jag är ett perfekt exempel på perfektion :lunar2019piginablanket:
Buenos (re)Tardes 24 Thg05 @ 11:50pm 
+Rep men vem fan har sin insta på steam? Sluta med pokémon det leder till drogmissbruk. Börja inte med cigg. Du blir fett slö i kroppen efter typ 4 år och framåt och du kommer bli ledsen på dig själv att du började. Måste dock säga att du har jävligt bra kämpeflink
GoFFy. 23 Thg05 @ 10:42am 
+Rep good trader
Falkenstedt 4 Thg05 @ 2:23pm 
acceptera friend request då!