32 giờ được ghi nhận
Huy hiệu PAYDAY 2
Career Criminal
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 13 Thg08, 2018 @ 2:13pm
(0)
Bain
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
Chains
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
Dallas
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Elephant
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
Hector
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
Hoxton
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
Torn Page of the Guide of Bain
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
Vlad
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
Wolf
9 trong 9, sê-ri 1