CJW
 
 
Hello, quick update of what i do now I used to spend most of my time playing gmod, I have recently moved to arma which I think provides a better role play experience and is more fun.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 42 giờ, 12 phút trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
811 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày Workshop
4
Bài đăng
4
Người theo dõi
Trưng bày vật phẩm
Nhóm yêu thích
ProjectPhoenixCommunity - Nhóm công khai
PhoenixRP
598
Thành viên
31
Đang chơi
121
Trên mạng
27
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
3,212
Giờ đã chơi
14
Thành tựu

Hoạt động gần đây

1.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg12
255 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg11
3,212 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg11
“One man cannot summon the future. But one man can change the present!”
–Alternate Mr. Spock
“Treasure the experience. Dreams fade away after you wake up.”
–Hitoha Miyamizu | Kimi no Na wa
I hope you're having amazing weekend! :)
ٰٰٰٰٰٰٰ̩̩̩̩̩̩̩̩̩ 13 Thg11 @ 10:14am 
"I am on a curiosity voyage, and I need my paddles to travel. These books…these books are my paddles."
–Dustin, Stranger Things
Wish you wonderful weekend! :)
“When black cats prowl and pumpkins gleam, may luck be yours on Halloween.”
–Unknown
:happybag: