X1a0 M1ng
小明   Jiangxi, China
 
 
很高兴和你成为好友:noire:
Glad to be friend with you:BlackHeartRebirth3:
こんにちは、お友達になって嬉しいです。:noire:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 33 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
New Waifu~~~
5
个人简介/Self Introduction
:noire::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::noire:

生日 :1998(所以已经是成年人了)

Birthday :1998 So I' ve already been an adult now

状态 :大学狗,会计(ACCA)专业, 自学日语中 摸了

Status : Studying in university, majoring in accounting(ACCA), and learning japanese by myself

喜欢游戏 :FPS,RPG,独立游戏,日呆向,海王星

Favorite games : FPS, RPG, Indiegame , Galgame, Hyperdimension series

:noire::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::BlackHeartRebirth3::noire:
Vật phẩm muốn trao đổi
988
Vật phẩm đã sở hữu
123
Trao đổi đã thực hiện
3,808
Giao dịch tại chợ
收集海王星礼物中-collecting neptunia gifts
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
21

Điểm kinh nghiệm đạt được
26,900,372

Hoạt động gần đây

22 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg07
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg07
Tiến trình thành tựu   1111 trên 5000
csmoney promo bot 20 Thg06 @ 9:50am 
Join csmoney and take part at promoaction there! Take your 50$-250$ on balance(also the amount depends on hours in csgo) to our users with promocode! Promo is limited , do not miss your chance to take free skins! Link to csmoney at my profile
Me15 16 Thg06 @ 3:27am 
你好,请接受好友位,我好发奖。
ひまわり 1 Thg02 @ 8:50am 
:DaisySHOCK::DaisySHOCK:
ひまわり 25 Thg01 @ 5:33am 
说的好像dalao没有一样:foxhimezero_mori3:
☆ Neptune <3 ☆VII☆ 24 Thg12, 2018 @ 12:48pm 
:Noire:
22 Thg12, 2018 @ 10:34pm 
:zneptune::zneptune::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::zneptune::zneptune:
:zneptune::EvilHexagram::nekoheart::nekoheart::EvilHexagram::nekoheart::nekoheart::EvilHexagram::zneptune:
:EvilHexagram::nekoheart::EvilHexagram::EvilHexagram::nekoheart::EvilHexagram::EvilHexagram::nekoheart::EvilHexagram:
:EvilHexagram::EvilHexagram::nekoheart::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::nekoheart::EvilHexagram::EvilHexagram:
:EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::nekoheart::EvilHexagram::nekoheart::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram:
:zneptune::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::nekoheart::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::zneptune:
:zneptune::zneptune::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::EvilHexagram::zneptune::zneptune:
生蛋快乐鸭