Úroveň 31 XP 6,644
156 XP pro dosažení 32. úrovně
Odznaky