Nilessa
Clément   Sens, Bourgogne, France
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

1.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg11
95 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg11
1.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg11
Sv. Prolivije 8 Thg07 @ 1:49pm 
+rep great trader, a pleasure trading with you
our trade https://barter.vg/u/6097/o/4180903/#offer
etneveL 27 Thg08, 2020 @ 1:30pm 
+rep Fast trader!
_103 28 Thg06, 2020 @ 1:13pm 
Ifㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤtheㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ#2ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤpencilㅤㅤㅤㅤㅤㅤisㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤtheㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤmostㅤㅤㅤㅤpopular,ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤwhyㅤisㅤitㅤㅤstillㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ#2?
misut 2 Thg05, 2020 @ 10:21am 
Good trader, easy and fast trade!! +++REP!!!
TandborsteN^ 27 Thg04, 2020 @ 10:43am 
+REP, quick and easy trade. :)
Sariseth 11 Thg04, 2020 @ 1:18pm 
+rep Quick and polite trader!