เลเวล 8 XP 815
85 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา