NightElite
Oleg   Luxembourg
 
 
Hello, my name Oleg
I from Lviv
I have 16 years.

My cfg: [H] ttps:/clck.ru/Fs5qy
Birthday 14.04.2003
My PC :\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Proccesor : AMD Athlon X2 5000+ 2 cores 2.2MHz
Videocard : GT 430 1024mb
Memory : DDR2 5gb
Mother board: Biostar NF520-A2 TE
HDD: 2TB
Mouse: SVEN RX-800 MRL
Headphones: KOSS BM-20
Hiện đang chơi
Counter-Strike: Global Offensive
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Gremory 2

Hoạt động gần đây

1,065 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
1.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg05
< blank > 12 Thg05 @ 10:56am 
howdy:Heartful:
.i.Лицемер.i. 5 Thg05 @ 5:29am 
+rep
NeIlGiHtTe 29 Thg04 @ 12:07pm 
+rep Просто клон
Your Dream'' 29 Thg04 @ 11:52am 
-rep катает с читаками
A_G_G_R_E_S_S_I_V_N_A_Y_A 18 Thg04 @ 12:11pm 
:butterfly:
________
by Aggr:catpaw:
☪ S L A D K O E _M O R E ☭ 21 Thg02 @ 8:08am 
-rep какой-то отбитый даун я приду к тебе домой убью тебя :deadm_mask::The_Devil: