เลเวล 88 XP 43,677
423 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 89
เหรียญตรา