Úroveň 88 XP 43,777
323 XP pro dosažení 89. úrovně
Odznaky