nick_staford
Kolyan   Zlobin, Homyel'skaya Voblasts', Belarus
 
 
no comment:steamsad::steamsad:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 giờ, 49 phút trước

Hoạt động gần đây

69 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg10
13.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg05
70 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg04
< >
Bình luận
nick_staford 24 Thg08 @ 7:06am 
╯▅╰╱▔▔▔▔▔▔▔╲╯╯
▕▕╱╱╱╱╱╱╱╱╱╲╲╭╭
▕▕╱╱╱╱╱╱╱╱┛▂╲╲╭
╱▂▂▂▂▂▂╱╱┏▕╋▏╲╲
▔▏▂┗┓▂▕▔┛▂┏▔▂▕▔
▕▕╋▏▕╋▏▏▕┏▏▕╋▏▏
▕┓▔┗┓▔┏▏▕┗▏ ┓▔┏
nick_staford 19 Thg02, 2018 @ 2:45am 
:):steammocking: