Huy hiệu cao cấp Madrobot X
Perfection
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 4 Thg07, 2017 @ 10:17pm
(0)
Swarm
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Zigzag
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Attack
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Madrobot
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Evil
5 trong 5, sê-ri 1