เหรียญตราฟอยล์ Madrobot X
Perfection
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 4 ก.ค. 2017 @ 10:17pm
(0)
Swarm
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Zigzag
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Attack
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Madrobot
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Evil
5 จาก 5 ในชุดที่ 1