เหรียญตรา Gridberd
In search of the truth
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 22 มิ.ย. 2017 @ 10:01pm
(0)
The Johnson Mansion
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Mysterious Ghost
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Old Sewage
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Abandoned Library
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Old TV
5 จาก 5 ในชุดที่ 1