New Horizons
Jan   Oberosterreich, Austria
 
 
ᕕ( ᐛ )ᕗ
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 10 phút trước
Trò chơi yêu thích
174
Giờ đã chơi
53
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
1,121
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
25%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

46 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
334 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
88 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
Optim 16 Thg11, 2018 @ 10:12am 
+rep +country roads xd
NöTKnÄpPaReN 7 Thg11, 2018 @ 9:24am 
NIce and great player Big + Rep From me !<3
New Horizons 8 Thg9, 2018 @ 3:16pm 
no u
CaptainAstute 5 Thg9, 2018 @ 5:40pm 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Mqsteer 2 Thg08, 2018 @ 10:47am 
wegen cs team
Mqsteer 2 Thg08, 2018 @ 10:31am 
kannst fa annehmen?