Netamaru
Jambi, Jambi, Indonesia
 
 
Personal website [netamaru.id]

:testttskldjfadhelpmeplz:
Trong trò chơi ngoài Steam
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢀⠠⠠⢠⢠⢀⡀⡀⡀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⡔⡘⠄⢅⢑⠩⢐⠁⠅⡊⡘⠌⠕⡱⡐⢄⢀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠪⡪⠐⠄⠕⢐⠠⠈⠄⠌⢐⠀⡂⡁⠅⡐⠠⠁⡊⠨⠢⠢⡀⡀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡰⡣⠣⡊⠌⠌⠌⠠⢂⠡⠡⠨⠐⡐⡀⡂⢂⠂⡡⢈⢐⢈⠐⡐⢈⠐⠔⢄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢧⢫⠨⡐⡡⠡⠈⡂⢂⠐⠡⠨⢐⠐⡀⡂⠅⢂⠂⡂⢂⢐⢐⠐⡐⡈⠄⢂⠁⡑⢄⢀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⢸⡪⡪⡪⣂⠢⡁⠢⢐⠐⠨⠨⢐⢐⢌⢔⢠⢑⢐⢐⠄⢅⢐⠠⠂⡂⠄⠅⡂⡂⡐⡀⡐⠨⡐⡀⡀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠈⠢⡯⡺⡸⡰⡱⢌⢌⠢⡌⠌⣊⢆⠇⡃⠅⠌⠪⡢⡑⡌⢔⢐⠌⡂⡢⠡⡁⠢⢐⢐⠠⢂⠡⢀⠂⠢⢑⠠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⢯⡺⡱⣝⢼⠱⠳⠙⢌⢪⠪⠨⢐⠠⢈⠈⠀⢸⠸⠸⡸⢔⢕⢕⡢⡣⢌⢪⢐⠔⡨⢐⢈⠄⠌⡐⠠⢁⠑⠄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⡙⡉⠀⡀⡠⢠⠠⠨⢂⠁⠅⠂⠠⠀⠀⠠⢐⢅⢄⢄⠄⡀⠁⠑⠙⠱⠣⡇⣗⢜⢴⢰⡡⡱⡠⡡⡠⡪⠁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠂⠀⠀⠀⠀⢀⢆⠈⡀⡀⡀⡄⡄⡌⡢⢄⠀⠂⠀⢀⠄⢆⢅⢄⢄⣀⣀⢈⢈⠈⠈⠂⠢⠄⢄⢉⠊⠇⠗⡝⣜⢜⠜⠀⠈⠀⡀⡐⠠⠁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠢⠀⠀⠀⠀⡀⡔⣒⡒⡆⡇⢇⠣⡑⡑⡘⡐⠍⡊⠜⡨⠨⡂⠪⡐⠅⢆⠪⡱⡑⡕⡖⢦⢢⢤⢠⠀⠑⠐⠄⠌⢈⠊⢀⢐⠄⠅⠀⠀⠀⡈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠢⠀⠀⠀⡠⡪⠪⡊⡢⠨⠐⠐⠠⠈⠄⢂⠂⠌⡐⠨⢐⠠⠡⠨⠨⠂⢅⠕⡨⢐⠔⡨⠨⡊⡪⢪⢣⡳⣕⢔⢔⡨⡐⠈⡀⠄⠀⠄⠈⠀⠁⡐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⠰⡁⠀⠂⠨⡊⠈⡂⠌⠐⠄⡂⢁⠂⠡⠨⢐⠨⢐⠨⠨⢐⠨⠨⠨⠨⠨⡐⠨⠠⢑⠨⢐⢑⠌⢌⢢⠱⢱⢱⢹⢪⡪⡂⡁⠀⠄⠂⠐⠈⠀⠁⠄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠨⠨⠀⠠⠐⠀⠐⠁⠢⠨⡈⡐⣀⠂⠌⡈⢂⠂⢌⢐⠨⠨⢐⠨⠈⠌⠌⠢⡨⠌⡊⡢⢊⢊⠢⡃⢕⢡⢡⢣⢣⠳⠑⡁⠄⠀⠂⠐⢀⠁⠄⠁⠨⡀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠨⠊⠄⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠈⠐⠑⠑⠐⠒⠸⢐⢄⢆⢅⢆⢔⢅⢅⠥⡑⡄⡕⢌⠔⡅⢆⠕⠜⠔⠑⠑⠁⢁⠀⠂⠠⠀⡁⢈⠐⠀⠄⠂⠁⢐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡂⠡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⡁⢈⠈⡀⠁⠄⠐⠈⡀⠂⠠⠁⢈⠀⠄⢁⠐⠀⠄⠠⠀⡁⠄⠂⠈⠠⠂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢑⠄⠁⠄⠀⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠄⢁⠠⠀⠄⠠⠁⡀⠁⠄⠠⠈⢀⠂⠠⠐⠀⠄⡀⢁⠐⢀⠁⡀⠄⠈⠄⡑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠤⢐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡁⠐⢀⠀⢂⠈⠠⢀⠐⠈⡀⠂⡈⢀⠐⠠⠈⡀⠂⠠⠀⠂⠠⠀⠄⠐⠈⠔⡈⡂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⢀⠈⡀⠐⠀⠄⠁⠄⠠⠁⡀⠂⡀⠂⠐⡀⠂⠠⠈⡠⢈⠠⠁⠐⢀⠁⡌⠜⠈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢅⠑⢄⢄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡀⠄⠠⠈⢔⠨⢐⠡⡢⠐⠀⢂⠠⠈⠄⠐⢈⠀⡁⡈⢐⠐⡄⠁⠄⠌⢀⠆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢔⢐⠄⠀⠀⠀⠀⠀⠁⡑⠢⠑⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠠⠐⠀⠌⠊⢆⠣⠑⠠⢈⠐⠠⠐⢈⠀⠡⠀⢂⠠⠀⠆⠕⡌⡀⠅⠢⠁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠢⡀⠀⠀⠀⠀⠄⠀⠀⠈⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⡀⠀⠡⠀⠡⠐⠨⢈⠐⠀⠂⡁⠐⡀⠌⢀⠡⠀⠄⠐⠀⢜⠀⠈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢢⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠢⠨⠂⠊⠀⠀⠐⠈⢀⠈⠄⢀⠂⠁⢁⠀⠂⠠⠐⠀⠀⠄⠐⠀⡨⠊
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢃⠅⠀⠀⠀⠐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠀⢀⠈⠀⠠⠈⠀⠠⠀⠁⢀⠠⡨⠂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⢐⢀⠁⠀⡀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠄⠂⠀⢄⠨⠐⠈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠂⠆⢄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢀⠢⠊⠀⠁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠁⠈⠢⠢⡠⡀⡠⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⣀⢠⢐⠢⠪⠘⠈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⠁⠑⠉⠊⠑⠐⠐⠂⠊⠈⠂
Trò chơi yêu thích
18,509
Giờ đã chơi
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 18,674 giờ
ok i guess
Trưng bày ảnh chụp
Phasmophobia
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Netamaru
2 đánh giá

Hoạt động gần đây

12,420 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg10
12,598 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg10
12,685 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg10
Fluorescent 9 Thg09 @ 8:27am 
lo peler
Powy 26 Thg12, 2022 @ 12:55pm 
Titid lu kempes
Fluorescent 21 Thg12, 2022 @ 1:36pm 
12.727 kapan ki
possible just 11 Thg12, 2022 @ 9:47am 
12k jam phasmo pasti kamu mengawini hantu
Fluorescent 24 Thg10, 2022 @ 7:41am 
kasar bgt peler
Fluorescent 2 Thg10, 2022 @ 5:08am 
hi gantengggg :3