๋NescafeZZZ
Biled, Timis, Romania
 
 
Currently Offline
Artwork Showcase
How to drop a weapon ?
3490 177 57
Items Up For Trade
1,697
Items Owned
881
Trades Made
2,059
Market Transactions
◜✝◞ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ◜✝◞
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᶰᵒ ᶫᵒᵛᵉ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᶰᵒ ʰᵒᵖᵉ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᶰᵒ ᵛᶦˢᶦᵒᶰ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᶰᵒ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᵇᵘᵗ ˢᵗᶦᶫᶫ ᶦ ᵐᵃᶰᵃᵍᵉ ᵗᵒ ˢᵘʳᵛᶦᵛᵉ ˢᵒᵐᵉʰᵒʷ
ㅤㅤㅤ
◜✝◞ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ◜✝◞
☠☠☠☠Since☠☠☠☠
   .       .       ,  .
   。    ᶠᵘᶜᵏ ᵐʸˢᵉˡᶠ      ゚  .       .
,     . 
    .
   。        ˡᵒᵛᵉ ᶤˢ ᵈᵉᵃᵗʰ   ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .  ᶰᵒˢᵗᵃˡᵍᶤᶜ  .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    .
   .  。      ʷʰᵉʳᵉ ᵃᵐ ᶤ ᵍᵒᶤᶰᵍ ?
,    .   .   .     .       ,  .
   。       。       .
,     .          . 
    . 。   .  。     
           i am not okay         
                                       pls save me. 。  .       .  
  .   .       .
 .    .   .        .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .  ᵈᵉᵖʳᵉˢᶤᵒᶰ   .
   .  。     
 .              ゚  .    。
,    .     ゚  .    。
,    .   .       .       ,  .
   。         ゚  .    ᵍˡᵒᵒᵐʸ
ʷʰʸ ᵐᵉ ?    .
,     . ˢᵒᵘˡ ᵖᵃᶤᶰ
    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
 . ᶰᵒ ˢˡᵉᵉᵖ     .   .     。 .   .    .
 .   .       . ˢᵘᶤᶜᶤᵈᵉ       ,  .
。 .   .   ゚    。   .  1998  .
Favorite Group
suicide / suicide / suicide
379
Members
8
In-Game
29
Online
3
In Chat
Favorite Guide
458 ratings

Recent Activity

7,981 hrs on record
last played on Sep 23
3.1 hrs on record
last played on May 22
-sunsseT^ Sep 20 @ 2:07pm 
vr nota de la 1 la 10 ms
Royal4HS# TS.ALPHACS.RO } Jul 24 @ 12:50pm 
test
-sunsseT^ Jul 13 @ 12:30pm 
cn ejty?
kesmanQ7 Jul 1 @ 3:44pm 
:butterfly:
kesmanQ7 Jul 1 @ 3:44pm 
:butterfly:
kesmanQ7 Jul 1 @ 3:44pm 
:butterfly: