เลเวล 70 XP 28,231
569 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 71
เหรียญตรา