Úroveň 68 XP 27,221
79 XP pro dosažení 69. úrovně
Odznaky