เลเวล 105 XP 61,226
374 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 106
เหรียญตรา