Úroveň 105 XP 61,226
374 XP pro dosažení 106. úrovně
Odznaky