Úroveň 91 XP 46,232
768 XP pro dosažení 92. úrovně
Odznaky