เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
13 จาก 17 (76%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

High aspirations

Post a scene wallpaper to workshop
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

Video makers

Post a video wallpaper to workshop
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

The internet on a disk

Post a web wallpaper to workshop
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

Press any key

Post an app wallpaper to workshop
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

Creativity according to instructions

Use a 2D scene template
ปลดล็อค 5 มี.ค. 2017 @ 10:11pm

Working with 3D models

Use a 3D scene template
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

Sharing is caring

Post a Steam screenshot with a workshop wallpaper open
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2017 @ 9:05am

Trying something new

Use 10 different wallpapers from Workshop
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

Keeping an eye on this one

Favorite 10 different wallpapers from Workshop
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

Pest

Cause 1 fatal error OR trigger 128 warnings in the editor
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 11:27pm

k0n4m1

30 lives
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2018 @ 2:48pm

Getting the hang of it

Use 25 different wallpapers from Workshop
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2018 @ 2:48pm

Hard to pick just one

Use 50 different wallpapers from WorkshopOut of disk space

Use 100 different wallpapers from Workshop
60 / 100

Found some good ones

Favorite 20 different wallpapers from Workshop
10 / 20

Fair collection

Favorite 30 different wallpapers from Workshop
10 / 30

Wallpaper Connoisseur

Favorite 50 different wallpapers from Workshop
10 / 50