MrSteroids1
a-secret   Montreal, Quebec, Canada
 
 
Welcome to my profile! you may comment:D:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước
Trưng bày thành tựu
835
Thành tựu
27%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

8.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg11
49 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg11
418 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg11
fonteexz∼ 26 Thg07 @ 8:50am 
hey lad, hope you have a great day! I just want to talk to you for a sec
Riu18-A.N. 24 Thg9, 2017 @ 4:48pm 
nice
_gordon 3 Thg10, 2016 @ 1:19pm 
You are lucky man! :gordon:
ᛋᛋMr.Doctorᛋᛋ 9 Thg02, 2016 @ 6:04am 
Awesome:steambored:
ᛋᛋMr.Doctorᛋᛋ 9 Thg02, 2016 @ 6:03am 
He is a awesome tf2 champ
im_the_god_pvp 16 Thg9, 2015 @ 10:03pm 
big