เหรียญตรา Steam Summer 2017
Summer Sale 2017 Lvl 2
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 23 มิ.ย. 2017 @ 3:30am
Lemonade
1 จาก 10 ในชุดที่ 1
Scouts
2 จาก 10 ในชุดที่ 1
City Park(ing lot)
3 จาก 10 ในชุดที่ 1
Minigolf
4 จาก 10 ในชุดที่ 1
Beach
5 จาก 10 ในชุดที่ 1
Picnic
6 จาก 10 ในชุดที่ 1
Camping
7 จาก 10 ในชุดที่ 1
Tourist
8 จาก 10 ในชุดที่ 1
Boardwalk
9 จาก 10 ในชุดที่ 1
Road trip
10 จาก 10 ในชุดที่ 1