Huy hiệu Run Away
Angry Yuki
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 16 Thg9, 2017 @ 2:32am
(0)
Ai
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Kei
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Kim
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Rin
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Yuki
5 trong 5, sê-ri 1