Huy hiệu - Arcane Raise -
[S]murf
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 16 Thg9, 2017 @ 2:28am
(0)
Rose (Arcane Raise)
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Ribbon (Arcane Raise)
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Heart (Arcane Raise)
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Shield (Arcane Raise)
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Skull (Arcane Raise)
5 trong 5, sê-ri 1