เหรียญตรา Hello From Indiana
Crystal
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 13 ก.ย. 2017 @ 10:03am
(0)
Start
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Hello
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
From
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Indiana
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Hello from Indiana
5 จาก 5 ในชุดที่ 1