2.9 giờ được ghi nhận
Huy hiệu DiRT 3 Complete Edition
Hooner
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 25 Thg12, 2016 @ 3:22am
DC Compound
1 trong 6, sê-ri 1
Uphill Struggle
2 trong 6, sê-ri 1
Child of the 80's
3 trong 6, sê-ri 1
Hooning Is Not A Crime
4 trong 6, sê-ri 1
Sno* Problem
5 trong 6, sê-ri 1
That Car
6 trong 6, sê-ri 1