เหรียญตรา Dead Bits
Dead Bitter!
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 20 ธ.ค. 2015 @ 10:27am
Quanton
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
Quilly
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
Quilly's House
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
Quanton's Minions
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
Quilly's Abduction
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
Dubstep Aliens
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
Quilly & Quanton
7 จาก 7 ในชุดที่ 1