3.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Crazy Buggy Racing
Jeep
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 17 Thg9, 2017 @ 1:08am
(1)
Fly
1 trong 5, sê-ri 1
(2)
winter
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Game Over
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Predator
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Night
5 trong 5, sê-ri 1