3.4 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Moccasin
Badge 1
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 31 ธ.ค. 2018 @ 1:22am
Heart
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Mega hotdog
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Badman and banana
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Cock
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Hero Moccasin
5 จาก 5 ในชุดที่ 1