4.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Crash Force
A Matter of Force
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2018 @ 11:12pm
Aquila Plains
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Cicuma Forest
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Clava Tombs
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Clava Myotis
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Clava Diphylla
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Aquila Rapax
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Headquarters
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Clava Network
8 จาก 8 ในชุดที่ 1