2.6 timer registrert
A Detective's Novel-merke
Rosenthal Badge
Nivå 3, 300 XP
Låst opp 28. mars kl. 2:54
Detective Knox
1 av 5, serie 1
Clark Card
2 av 5, serie 1
Alex Goldberg
3 av 5, serie 1
Rosenthal Card
4 av 5, serie 1
Mr. Smith Card
5 av 5, serie 1