2.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Star Merc
Parasite
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Δεκ 2017 στις 1:10
(0)
Top Mercs
1 από 5, Σειρά 1
(0)
Burn Armor
2 από 5, Σειρά 1
(0)
Worlds
3 από 5, Σειρά 1
(0)
Ships
4 από 5, Σειρά 1
(0)
Overlord
5 από 5, Σειρά 1