2.1 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Heaven Forest - VR MMO
Found the Path
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 5 ธ.ค. 2017 @ 12:48pm
(0)
Way of Life
1 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Spirit Swamp
2 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
The Deer
3 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Spirits in the forest
5 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Bamboo Spiritual Forest
6 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Grassland fields
7 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Spiritual Circles
8 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Swamp Path
9 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Fox Spiritual
10 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Red Square
11 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Inside the Swamp
12 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Violet Forest
13 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Reaching the path
14 จาก 15 ในชุดที่ 1
(0)
Into the Caves
15 จาก 15 ในชุดที่ 1