2.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Hit Tank PRO
Second Class
Cấp 3, 300 XP
Mở khóa vào 17 Thg03, 2017 @ 4:28pm
Clash of Tanks
1 trong 5, sê-ri 1
Road for Battle
2 trong 5, sê-ri 1
Battle of Fire
3 trong 5, sê-ri 1
Hell on Earth
4 trong 5, sê-ri 1
Final Battle
5 trong 5, sê-ri 1