2.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Hit Tank PRO
Second Class
Επίπεδο 3, 300 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Μαρ 2017 στις 16:28
Clash of Tanks
1 από 5, Σειρά 1
Road for Battle
2 από 5, Σειρά 1
Battle of Fire
3 από 5, Σειρά 1
Hell on Earth
4 από 5, Σειρά 1
Final Battle
5 από 5, Σειρά 1