3.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Pester
Player
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 6 Thg11, 2018 @ 11:50pm
(0)
Pyramid
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Pincer
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
Sentinel
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Gourger
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Blinker
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Classic Blinker
6 trong 6, sê-ri 1