เหรียญตรา Why So Evil
Pretty Evil
เลเวล 4, 400 XP
ปลดล็อค 7 ธ.ค. 2017 @ 1:12am
D_______
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
_Y______
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
__S_____
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
___T____
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
____O___
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
_____P__
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
______I_
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
_______A
8 จาก 8 ในชุดที่ 1