3.0 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Eador. Masters of the Broken World
Demigod
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 19 เม.ย. 2018 @ 11:48pm
(0)
Dryad
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Griffin
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Hound
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Lizardman
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Minotaur
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Sorcerer
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Thief
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Troll
8 จาก 8 ในชุดที่ 1