Mr. Faptiful
 
 
The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far.

H.P. Lovecraft
Currently Offline
Artwork Showcase
Austro-Hungary
1 3
INFORMATION
FOR TRADERS
_________________________________________
-I do not sell every item in my bp
-If you want to make unusual trade, i normally dont sell them, only for 20% overpay
-I DONT TRADE WITH STEAM LEVEL 0. USE YOUR MAIN ACCOUNT
-Begging for free items? Im not charity

FOR Mount & Blade Community
_________________________________________
IF YOU ARE LOOKING FOR A REGIMENT TELL ME
-Im a leader/founder of LGNCSK - Legion of Czechoslovakia (closed)
-Leader/founder of LGNHUN - Legion of Hungary (closed)
-Founder of LGNPL - Legion of Poland (closed)
-Founder of Nr28 (closed)

ABOUT ADDING ME
_________________________________________
-I accept all steam levels
-If you will be 10 days+ offline i will unfriend you
-If you wanna invite me to a game, message me before (its annoying and i dont play csgo)
-Pls dont invite me to a steam groups like RAFFLES and other ♥♥♥♥ groups with no point

PEOPLE WHO NEED TO IMPROVE THEIR BEHAVIOUR AND PEOPLE WHO DESERVE TO BE REPORTED
_________________________________________
https://steamcommunity.com/id/mostbot78 SCAMMER
https://steamcommunity.com/profiles/76561198017224330/ SCAMMER
https://steamcommunity.com/id/joshpeckTRADE1/ SCAMMER
http://steamcommunity.com/id/JZPL4D2
http://steamcommunity.com/profiles/76561198066707580
http://steamcommunity.com/profiles/76561198290396689/
http://steamcommunity.com/id/Maaattheeew
https://steamcommunity.com/id/Luky124
http://steamcommunity.com/profiles/76561198356667180
http://steamcommunity.com/profiles/76561197961438231/
http://steamcommunity.com/id/76561198304138933-/
https://steamcommunity.com/id/765698521405842/ SCAMMER
https://steamcommunity.com/id/12353223231/ SCAMMER
https://steamcommunity.com/profiles/76561198858222879/ SCAMMER
https://steamcommunity.com/profiles/76561198862224619/ SCAMMER
https://steamcommunity.com/profiles/76561198321573826/ SCAMMER
https://steamcommunity.com/profiles/76561198113494076/ SCAMMER
https://steamcommunity.com/id/Alexasupport41241222/ SCAMMER + PRETENDING TO BE AN ADMIN
https://steamcommunity.com/id/Scott23524544111/ SCAMMER
https://steamcommunity.com/profiles/76561197982977001/ CHEATER
https://steamcommunity.com/id/Ashley1199445274/ SCAMMER
THATS ALL HAVE A NICE DAY:AngrySword:


Recent Activity

405 hrs on record
last played on Jan 15
15.4 hrs on record
last played on Jan 15
4,556 hrs on record
last played on Jan 15
Nimai Dec 30, 2021 @ 1:05am 
A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.
Nimai Dec 30, 2021 @ 1:05am 
A cár s okom sklopeným na bojišti stojí:
A čo? — Azda tých padlých Slovänov sa bojí? —
Nie, lež bezdušné svojich hromady tam vidí
a zo svojho víťazstva radovať sa stydí.
No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša,
čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.
Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.
Nimai Dec 30, 2021 @ 1:05am 
A boj pomaly tíchne: strašná búry sila
divým svojím zúrením sama sa zničila.
— A kde naši, čo bili ten Rím svetovládny,
lebo koval úmysel na Slovänstvo zradný: —
Kde naši? — Hojže, Tatro, jasných orlov mati!
Nikdy sa ti tá tvoja detva už nevráti.
Páč! Nad valným Dunajom krvavô pobrežia:
tam ti tvoji synovia povraždení ležia.
Neostal, ani kto by tú zvesť niesol bratom:
Bratia vám za česť rodu padli v boji svätom.
Lež každý na junáckej spočíva posteli,
na kope vrahov, zbitých od jeho oceli.
Už nežije, a ešte hrozí tá tvár bledá,
tá ruka zmeravená meč odjať si nedá.
Nimai Dec 30, 2021 @ 1:04am 
A môj Slovän ešte raz bystré hodil zraky
ponad tie šíre rovne, na kraj svoj ďaleký.
Tam na tých horách sivé mihajú sa väže,
čo strežú slovenského národa čierťaže.
Svätoháj, stovekými zelený lipami,
v tajné tam lono túli bohov jeho chrámy.
A nad riekou biely dom, v ňom jeho rod milý,
a v čistom poli dedov posvätné mohyly:
dedov, ktorých niekdy ľud radievali rady,
ktorých meč divých vrahov odrážal nápady.
Ich popoly dávno už čierna zem tam kryje,
ale ich meno posiaľ v piesni ľudu žije.
A sláva zašlých vekov junáka oviala;
a duša jeho svätým ohňom splápolala,
a meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja;
bleskom blýska na vraha, hromom ho zabíja.
Praštia zlomené raty, bité štíty zvonia
a pyšné prilby rímske do prachu sa ronia.

Hynú i naši, hynú, ale sťa víťazi!
Žiadna rana zvuk bôľu z úst im nevyrazí,
vďačne lejú vernú krv po osudnom poli:
oj, veď padnúť za národ — oj, veď to nebolí!
Nimai Dec 30, 2021 @ 1:04am 
Zasurmili surmity, volajú do zbroje:
povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje;
a voj za vojom divým útokom ta letí,
kde boj na cára bijú tie slovänské deti.
Husté prachu kúdoly po poli valia sa,
zem dupotom a nebo rykom sa otriasa. —
A tá naša rodinka, tá slovänská čata,
už vám je zôkol—vôkol od vrahov obstatá.
Sto mečov sa každému nado hlavou blyští,
lež Slovän nečítava vrahov na bojišti,
ale morí. — Hoj, mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu:
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

Zúri boj a našina stala si dokola:
to vie, že premoc rímsku jej moc nepredolá:
lež, brať moja, ak už len padnúť mi máš v boji,
to že mi padni, ako víťazom pristojí.
Nimai Dec 30, 2021 @ 1:04am 
Hriema pyšný cár, hriema zo stolca zlatého,
lenže Slovän nejde sa ľakať pýchy jeho.
Hoj, rozovrela tá krv slovänská divoko,
a junák ti cárovi pozrel okom v oko;
a z oka ti mu božia zablysla sa strela,
ruka sa napružila a na zbroj udrela;
a jedným veľkým citom srdcia im zahrali;
a jeden strašný ohlas ústa im vydali:
„Mor ho!“ kríkla družina slovänská odrazu
a meč zasvietil v pästi každému víťazu:
„Mor ho!“ kríkla a razom na cára sa metá:
To ti na rímsku pýchu slovänská odveta.
No, dokáž teraz, či máš toľko sily v meči,
koľko pýchy vo tvojej, cáre, bolo reči. —
Ale ten nie! — zbroje sa bojí podlá duša:
a tu ti o slobodu dobrý ľud pokúša. —
Skočil medzi stráž svoju cár bledý od strachu:
a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu;
a mečom za ním Slovän cestu si preráža
a junák za junákom padá cárska stráža.