June✪
Arick   United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Kirbmain
𝒲𝑒𝓁𝒸𝑜𝓂𝑒 𝑡𝑜 𝓂𝓎 𝓅𝓇𝑜𝒻𝒾𝓁𝑒
Specs
Keyboard: Ducky One 2 MINI - 2020 (YOTH edition)
Mouse: Logitech G502
Monitor: BenQ XL2411Z 144Hz 24 Inch Gaming Monitor
Graphics Card: GEFORCE® GTX 970
Processor: Intel® Core™ i7-8700 Processor
Other stuff:
Discord [discord.gg]
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trưng bày vật phẩm
Trò chơi yêu thích
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 181 giờ
Best fallout. thats all you need to know.
Trưng bày thành tựu
< >
Bình luận
CatFished-Bae 9 giờ trước 
Nice
b i s h o p x ☹ 16 Thg01 @ 7:39pm 
kid's nasal drip so bad he sound like spongebob impersonating squidward
snuch 18 Thg12, 2020 @ 6:59am 
have an offer for ya, added mate.