เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
10 of 20 (50%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ::


รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2018 @ 7:25am

Intermediate Seller

Sell 100 items in a day.
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2018 @ 7:15am

The Starter

Do business for a month.
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2018 @ 10:06am

S Class Marketer

Use all promotion media.
ปลดล็อค 18 ส.ค. 2018 @ 5:46pm

Gold Investment

Take an investment 100,000 golds in value or bigger.
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2018 @ 8:48am

Food Trailer Owner

Own a Food Trailer.
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2018 @ 9:47am

Food Van Owner

Own a Food Van.
ปลดล็อค 18 ส.ค. 2018 @ 4:33pm

Food Truck Owner

Own a Food Truck.
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2018 @ 9:51am

S Class Seller

Train all sellers into expert level.
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2018 @ 8:35am

The Real Entrepreneur

Do business for 4 months.
ปลดล็อค 18 ส.ค. 2018 @ 6:03pm

The Negotiator

Work with all investors.Stand Master

Own 24 stands.
20 / 24

Goods Master

Unlock all types of foods and beverages.
29 / 40

The Emperor

Earn total profit of 1,000,000 golds.
545,959 / 1,000,000

City Explorer

Unlocked all areas.
10 / 12

The Tycoon

Earn 50,000 profit in one day.
14,037 / 50,000

Top Upgrader

Buy all upgrades.
23 / 26

The Real Seller

Sell 1200 items in a day.
995 / 1,200

CSR Activist

Complete all CSRs.
3 / 4

The Real Conqueror

Complete all quests.
43 / 61

The King

Earn total profit of 2,500,000 golds.
545,959 / 2,500,000