Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
17 από 17 (100%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 10:24

Key of Snakes

Find the Key of Snakes
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 11:21

Key of Stones

Find the Key of Stones
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 13:51

Key of Spirits

Find the Key of Spirits
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 15:35

Atlas of Beyond

Discover the Atlas of Beyond
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 15:34

Ophidiophobia

Slay the Queen of Venom
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 10:11

Archaeologist

Find a Relic Fragment
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 10:17

Historian

Complete a Relic
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιουν 2018 στις 7:40

Curator

Complete all Relics
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιουν 2018 στις 7:40

Preservation Society

Break all Vases
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 13:38

Gathering moss

Get crushed by a Boulder
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 13:27

Getting crafty

Stack two Pillars
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιουν 2018 στις 7:55

Master builder

Stack three Pillars
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 11:07

Into the abyss

Kill a creature by making it fall to its death
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 12:55

Put this apple on your head

Throw a spear six nodes or farther
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιουν 2018 στις 6:56

Immortal no more

Unearth the Shard of Life
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2018 στις 16:01

Déjà-vu

Slay the same creature four times in a row
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιουν 2018 στις 7:43

Back to reality

Return from the Mirror of Spirits