113 giờ được ghi nhận
Huy hiệu The Fruit of Grisaia
Sachi
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 10 Thg05, 2016 @ 3:33pm