เลเวล 29 XP 5,966
34 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 30
เหรียญตรา