Úroveň 29 XP 5,966
34 XP pro dosažení 30. úrovně
Odznaky